Korupcijos prevencija

Pateikti pranešimą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT)

Pranešimus apie pastebėtus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus galite teikti tiesiai STT el. paštu pranesk@stt.lt,  telefono numeriu (85) 2663333, atsisiuntę mobiliąją programėlę „Pranešk STT“ ar paspaudus nuorodą: https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425#turinys

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) pasitikėjimo linija

Čia pranešimus apie pastebėtus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus galima teikti tiesiai ŽŪM, paspaudus nuorodą: Pateikti pranešimą ŽŪM (https://zum.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija-1/pateikti-pranesima).

Pateikti pranešimą UAB ,,Lietuvos žirgynas”

Čia Jūs galite pateikti informaciją apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus UAB ,,Lietuvos žirgynas“, pranešimą galite pateikti:

Jeigu pageidaujate sužinoti apie informacijos nagrinėjimo rezultatus, nepamirškite apie tai pažymėti ir nurodyti savo kontaktus. Informaciją nagrinėjantys darbuotojai galės su Jumis susisiekti ir prireikus patikslinti įvykio aplinkybes, informuoti Jus apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą arba asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją. Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, teisėsaktų nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus taikoma baudžiamoji atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154, 236  straipsniuose. 

Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik pranešimų apie korupcinio pobūdžio pažeidimus nagrinėjimo tikslais, užtikrinant jų tvarkymą konfidencialumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

UAB ,,Lietuvos Žirgynas“ direktoriaus įsakymu, ši funkcija pavesta už antikorupcinės aplinkos kūrimą atsakingiems asmenims:

  • UAB ,,Lietuvos Žirgynas“ skyriuje ,,Vilniaus žirgynas“, direktorius tel. nr.: +370 690 05757, el. paštas: vadovas@lietuvoszirgynas.lt.
  • UAB ,,Lietuvos Žirgynas“ skyriuje ,,Sartų žirgynas“, vedėjas , tel. nr.: +370 699 88972 el. paštas: kestutis.svilas@lietuvoszirgynas.lt . 
  • UAB ,,Lietuvos Žirgynas“ skyriuje ,,Nemuno žirgynas“ direktoriaus pavaduotojas , tel. nr.: +370 687 67725 el. paštas: nemunas@lietuvoszirgynas.lt .

Jeigu norėtumėte pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašom pateikti siūlymus nurodytais kontaktais, taip pat tai padaryti galite el. paštu info@lietuvoszirgynas.lt arba tiesiogiai atvykus į UAB ,,Lietuvos žirgynas“, ar pateikti paštu, adresu Žirgų g. 2, Riešė k., LT-14265 Vilniaus r. sav., Lietuva.

UAB ,,Lietuvos Žirgynas“ nustatydamas veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

2021 m. UAB Lietuvos žirgynas veiklos srities KPT vertinimo išvada

2022 m. UAB Lietuvos žirgynas veiklos srities KPT vertinimo išvada