Dokumentai

UAB Lietuvos žirgynas 2022 m. šešių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.

UAB Lietuvos žirgynas. Aiškinamasis raštas 2021-12-31 d.

UAB Lietuvos žirgynas. Balansas 2021-12-31 d.

UAB Lietuvos žirgynas įstatai. 2021-07-23;