Saugumo taisyklės

1 .Arklidėse ir jojimo aikštėje ar manieže DRAUDŽIAMA triukšmauti.

  1. Įeinant į žirgo gardą, į maniežą, pradedant treniruotę BŪTINA dėvėti apsauginį šalmą.

3 .Treniruočių metu dėvėti avalynę, kurios padas nebūtų slidus ir turėtų pakulnę.

Draudžiama avėti aukštakulnius, basutes ar joti visai be avalynės[basomis].

Rekomenduojama avėti specialią jojimui skirtą avalynę, o asmenims, pastoviai lankantiems jojimo pamokas būtina įsigyti jojimui skirtą apavą.

  1. Treniruočių metu dėvėti patogias kelnes, pageidautina jojimui skirtas kelnes, nerekomenduojama dėvėti slidžių, sintetinių kelnių, džinsų.
  2. Arklidėse BE TRENERIO DALYVAVIMO, neatidarynėti ir neužeiti į gardų vidų, kuriuose stovi žirgai, neglostyti jų [kai kuriems nepatinka svetimo žmogaus glostymas- žirgas gali kąsti.]

6 .Arklidėse DRAUDŽIAMA maitinti žirgus. Norint žirgą kuo nors pavaišinti, BŪTINA pasiklausti trenerio ar galima konkrečiam žirgui duoti tam tikrą skanėstą.

7 .Moterims, jeigu turi ilgus plaukus, pageidautina juos susegti ar surišti.

  1. Arklidėse arba manieže DRAUDŽIAMA bėgioti ir rėkauti, mojuoti rankomis, esant šalia žirgo ar atlikti kitus staigius judesius, esant jums šalia žirgo.
  2. Treniruočių metu, jojant manieže, ar kitur, PRIVALOMA laikytis atstumo nuo kitų žirgų. Atstumo PRIVALOMA laikytis einant pro žirgą.

10 .Prie žirgo privaloma eiti ramiai, netriukšmaujant, eiti iš kairės pusės.

DRAUDŽIAMA prie žirgo eiti iš užpakalio. Priš įeinant į žirgo gardą reikia ką nors sukalbėti pvz; pasisveikinti, nes žirgas gali snūduriuoti ir staigus gardo durų atidarymas gali jį išgąsdinti, ko pasekoje išsigandęs žirgas gali spirti.

  1. DRAUDŽIAMA sėsti ant žirgo naudojus alkoholinius gėrimus.

12 .Žirgą vedant, privaloma eiti iš kairės žirgo pusės, laikantis atstumo nuo žirgo peties, jokių būdu ne priekyje žirgo, tempiant pavadį ar kaip nors kitaip.

13 .DRAUDŽIAMA NAUDOTI SMURTĄ PRIEŠ ŽIRGĄ

  1. KLAUSYTI visų trenerio nurodymų ir juos vykdyti.
  2. Kas iš mūsų vaikystėje, o gal būt ir suaugusieji nebuvo iškritęs iš medžio, nuo tvoros arba nuo laiptų?

Kristi nuo žirgo- tai principe yra tas pats, tik gali būti trauma ne tik pačiam raiteliui, bet traumuojasi ir žirgas- žinant, kad žirgo svoris apie 400-500kg. Mokymų nukristi nuo žirgo nėra- tad traumos yra neišvengiamos.Pats nepavojingiausias jojimas- tai iki paskutinio laikytis už žirgo karčių, už balno, tačiau, jeigu jaučia raitelis, kad kritimas neišvengiamas, reikia stengtis šokti ant kojų, o ne ant šono ar galvos. Stenkitės nenuslysti po žirgo žirgo pilvu, krentant sulenkti rankas, kojas. Stenkitės susilenkti ir susiriesti į kamoliuką ir ridentis žeme, kaip kamoliukui, nes pati pažeidžiamiausia vieta yra žmogaus kaklas.

SVARBU, KAD KRENTANT KOJOS NELIKTŲ KILPOSE.

SVARBU ,kad krentant nepapultumėte po žirgo pilvu! Žirgas stengiasi niekada neužlipti ant žmogaus, tačiau gali būti, kad  dėl neatsargumo visiįkai netyčia užgauna nukritusį raitelį.

Žirgas yra gyvas dievo sutvėrimas, tad gali būti, kad pašaliniai garsai yra dirgikliai į kuriuos reaguoja tiek gyvūnas, tiek žmogus.