Sartų skyrius

„Sartų žirgynas“ įsikūręs Didžiadvario kaime Sartų ežero pakrantėje, buvusio dvaro teritorijoje. XV a. pabaigoje Radvilų pastatytą dvarą ir jam priklaususias valdas 1636 m. įsigijo grafai Pliateriai. 1831 m. sukilime aktyviai dalyvaujant broliams Cezariui ir Vladislovui Pliateriams bei jų pusseserei Emilijai Pliaterytei, Didžiadvaris tapo sukilimo vadovų centru. Dvaro kalvėse buvo gaminami ginklai, o sukilėliams joti į kovas auginami keli šimtai žirgų.

1967 m. šioje teritorijoje įkurtas žirgynas, kurio tikslas – veisti ir auginti ristūnų veislės žirgus bei organizuoti tradicines Sartų žirgų lenktynes. „Sartų žirgynas“ galėjo pasigirti išties aukštos veislinės vertės ristūnais: banda buvo sudaryta iš Rusijos atvežtų Orlovų ir rusų ristūnų veislės žirgų, kiekvienais metais jų prieauglis buvo įvertinamas ir veisimui atrenkamos tik elito klase įvertintos kumelės. Vėliau, siekiant pagerinti šių ristūnų veislės arklių rezultatus hipodromuose, kergimui pradėti naudoti grynaveisliai Amerikos ristūnų eržilai. Per žirgyno gyvavimo metus parduota virš 700 veislinių žirgų Lietuvos ir užsienio šalių pirkėjams.

Šiandien svarbiausias žirgyno uždavinys – saugoti lietuviškas arklių veisles, tad šiame „Lietuvos žirgyno“ padalinyje yra auginama apie 210 stambiųjų žemaitukų veislės arklių. Auginama ir keletas ristūnų žirgų, kurie dalyvauja ristūnų žirgų varžybose.

Sartų žirgų lenktynės turi išties gilias tradicijas – manoma, kad pirmosios jų buvo surengtos XIX a. ant Sartų ežero ledo. Legenda pasakoja, jog Dusetose gyvenęs piktas ponas, norėjęs iš baudžiauninko vaikino paveržti gražią nuotaką, tad pasiūlęs vaikinui palenktyniauti žirgais ant ežero ledo. Ponas pasikinkė savo eikliausius žirgus, o vaikinas lenktyniavo su sena kumele, kuria ir buvo atvažiavęs miestelin. Nežinia, kaip ten buvę, bet vaikinas laimėjo. Ponas baisiai įširdęs ir liepęs nugalėtoją nuplakti, tačiau ledas po pono kojomis įlūžęs ir gelmė jį prarijusi kartu su rogėmis ir žirgais.

 

Nuo 1905 m. Sartų žirgų lenktynės rengiamos kasmet, 1955 m. jos paskelbtos respublikinėmis. Šiandien dėl prastų meteorologinių sąlygų ir dalyvių saugumo renginys dažniausiai organizuojamas ne ant Sartų ežero ledo, o šalia esančiame Dusetų hipodrome. Į šią žiemos šventę susirenka net keliasdešimt tūkstančių žiūrovų iš įvairių Lietuvos miestų.