2019 m. Stambiųjų žemaitukų kastratas [gelding]

Gero charakterio, vaikomas su balnu.

Tėvai ; Mostas/ Klivija